אמריקן איגל
אקוויטי

+ עיצוב והקמת אתר אינטרנט
+ אפיון ומיתוג
+ הפקות דפוס

עיצוב שפה גרפית לחברת נדל״ן ישראלית הפועלת בארה״ב